banner1

Инно Адвайзърс

е създаден, изхождайки от разбирането, че колкото по-рано бъде доловен пулсът на времето, в което живеем и динамиката на процесите в него, толкова повече възможности и хоризонти се разкриват пред бизнеса, неправителствения сектор и академичните среди в България. В Европа сме част от глобалното състезание и вече не е достатъчно да правим настоящите неща по по-добър начин, но и да измисляме нови и да създаваме иновации, които да подобрят начина на живот на гражданите, да имат добавена стойност за ключови сектори като здравеопазването, информационните технологии, икономиката и малките и средни предприятия, както и да компенсират намаляването на ключови ресурси и да засилят връзката между изследванията, иновациите и пазара.

Инно Адвайзърс

собственост на Комак Медикал, има за цел да бъде нещо повече от стандартна консултантска компания, насочвайки се към разработване на проекти, имащи принос за средата, в която живеем, бизнеса и гражданското общество. Проекти, съдържащи новото, разгръщащи иновативния потенциал на бизнеса, неправителствените организации, академичните среди, младите хора и водещи до устойчиви резултати, както за конкретните бенефициенти, наши клиенти, така и допринасящи за средата, в която живеем, образованието и развитието на младите хора, растежа и конкурентноспособността на икономиката ни.

Трите ключови “ИН”, съдържащи се в името на компанията са:

Ин-новации

 

с поставяне на акцент върху новото и начините за развитие конкурентноспособността на европейската икономика, базирана на знанието. Търсене на ефекта от иновациите върху живота на българските граждани и спомагане развитието на предприемаческата среда в България чрез подготовка на проекти по Европейската програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ин-Формация

 

 

с поставяне на акцент върху възможностите за кандидатсване и подготовката на проекти, така, че фирмите и организациите от България да бъдат равноправна част от глобалното състезание.

Ин-Вестиции

 

с поставяне на акцент върху инвестициите в Европа, в частност – ЕС вторият най-голям инвеститор в света за научноизследователска и развойна дейност и възможностите пред българските бенефициенти. Възможности за подготока и участие в проекти, информация за размер на инвестициите, при какви условия и с каква визия се насочват към Европейския съюз и страната ни като част от него.

logo-3

Ако се припознавате в целите и подхода на Инно Адвайзърс , не се колебайте да се свържете с нас. С екипа на Инно Адвайзърс са Ви гарантирани компонентите скорост и време от формулата за пътя, който извървявате:

S (път) = V (скорост) x T (време)

чрез навременно долавяне пулса на времето, възможностите, които то Ви предоставя, ефикасно и ефективно идентифициране на подходящото финансиране и разработване на Вашата проектна идея.

Something more than consultancy…