banner1
Untitled-1

Екипът на Инно Адвайзърс е от професионалисти, иновативни и креативни млади хора и експерти в различни сфери, имащи опит в разработването и управление на проекти в бизнеса, публичния и неправителствен сектор, както и академичните среди.

logo-1

Нашата визия е с широк хоризонт, стратегически поглед и морален компас.

Нашите принципи са прозрачност, честност, доверие, партньорство, уважение, върховенство на закона, отчетност и отговорност, чрез които постигаме синергия между думи, мисли и действия.

Нашата мисия и цели са да: